על הפרויקט


אני מאמינה- פרויקט גילה

פרויקט גילה להעצמה טרנסית צמח בשנת 2011 מתוך הקהילה הטרנסית ולמענה. גילה היא קבוצה אקטיביסטית הפועלת לשינוי מציאות החיים של חברות וחברי הקהילה ושל א/נשים חריגים מגדרית, ושמה דגש על העצמה אישית, תביעת זכויות ודרישת גישה למשאבים והזדמנויות.

הפרויקט פועל על מנת שכולנו נוכל לבחור את זהותנו המגדרית ולבטא אותה, בלי קשר למצבנו הכלכלי, הבריאותי, מוצאנו או דתנו, ומבקש להגן על חברי וחברות הקהילה מהטרדות, אפליה ואלימות. אנו פועלות הן בסיוע אינדיבידואלי לחברי וחברות הקהילה, והן בקידום שינוי חברתי רחב במוסדות וברשויות, מתוך ההבנה שלמדינה תפקיד מרכזי בהסדרה של חוקי המגדר.

גילה רואה בקהילה הטרנסית שרשרת אנושית אחת ומאמינה שעוצמת הקהילה ועמידותה נמדדות על פי החוליות החלשות ביותר בשרשרת. לפיכך, אנו מציעות פתרונות קודם כל לבעיותיהם של החלקים המוחלשים ביותר בקהילה ופועלות לחיזוקם (למשל, א/נשים החיים בעוני, מחוסרות דיור, נשים טרנסיות בזנות, נוער טרנסג'נדרי).

במקביל, אנו מודעות לכך שדיכוי מגדרי אינו הדיכוי היחיד המופעל על חברות הקהילה, ומכירות במורכבויות ובקשיים של אלה מאיתנו הסובלים מסוגים שונים של דיכוי בו זמנית, כגון נשים טרנסיות מזרחיות או גברים טרנסים בעלי מוגבלות.

גילה מאמינה שהענקת הגנה וסיוע לחוליות החלשות בשרשרת הקהילתית תורמת גם לחזקות יותר ומסייעת ליצירת מציאות שמיטיבה עם כלל הקהילה, ומעוררת שינויים במערך החברתי המדכא את כולנו.

 

הפרויקט כולל כעת כמה תחומים מרכזיים:

תחום המשפט, מבקש לסייע במתן ייעוץ וסיוע משפטי לא/נשים שזקוקים לו. אנחנו יכולים לסייע בעצה לפני חתימה על חוזה במקום העבודה או בדירה, בסיוע וליווי לסגירת חוב, בהגשת תלונה ופנייה למערכת המשפט ועוד.

תחום התמיכה, מבקש לסייע במתן תמיכה לא פורמלית על ידי חברי הקהילה וידידיה. תמיכה לטווח ארוך על ידי מפגשים ושיחות עם מלווה לאורך זמן, ותמיכה לטווח קצר הכוללת גם ליווי למוסדות שונים כדוגמת ביטוח לאומי, משרד הפנים, ועדה לשינוי מין, רופא/ה וחיפוש דירה.

תחום הדיור, מבקש לסייע במתן פתרונות וסיוע לא/נשים בחיפוש ובמציאת דירה. בתחום הדיור יש לנו מאגר של מלווים שמוכנים לעזור לחפש דירה באינטרנט או בליווי לדירה. כמו כן, אנחנו יכולים לעזור במציאת פתרון זמני באמצעות מארחים ומארחות בבתיהם, לתקופות שונות וקצובות.

מערך ארצי של חמש נקודות מפגש (צפון, חיפה, תל אביב, ירושלים, באר שבע) לקבלת עזרה או יעוץ ראשוני והפניה למתן מענה מלא מתוך או מחוץ לפרויקט.

לעזרה באחד מן התחומים האלו אנא פנו אלינו דרך טופס יצירת קשר, או קבעו פגישה עם אחת מנקודות המפגש (פרטים מלאים בטופס)

הפרויקט פועל תחת עמותת "טרנסג'נדרים למען צדק חברתי" (ע.ר. 580528164)