מארחים ומארחות

טרנסים וטרנסיות רבות מתקשות במציאת דירות, ורבות מהן נמצאות ללא קורת גג. אם ביכולתכם, נשמח אם תוכלו לשכן א/נשים מחוסרי קורת גג לתקופת קצרות, נשמח אם תיצרי/ו עימנו קשר בטופס הבא.